Gedrag en leren

Gedrag is doen. Niet ‘weten’, ‘begrijpen’, of ‘kunnen’, maar doen. En veranderen van gedrag is dus veranderen van doen. Niet ‘begrijpen dat het anders moet’, of ‘weten hoe het anders kan’, maar het daadwerkelijk anders doen. 

Mensen leren door te doen. Het begint met het tot je nemen van kennis. Maar toch is dit eerste niveau van leren zinloos als we er verder niets mee doen. Waar het om gaat is dat je dingen anders gaat doen. Dat is het niveau van leren waar je iets aan hebt.