Over gedrag

Gedrag zien we bij your academy als het geheel van acties en reacties van een mens, gewoonlijk met betrekking tot de natuurlijke omgeving en de sociale omgeving.

Mindmap-1